Monday, June 13, 2011

Ciri-ciri orang yang tidak paham tapi mengaku berilmu

Nasehat untuk saya, para pendidik dan para peserta didik.....serta kita semua (manusia)

1. Ilmu yang ia dapati tidak diamalkan dengan sungguh-sungguh
2. Suka memberikan penilaian tanpa melihat persoalannya secara utuh
3. Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain
4. Merasa dirinya lebih baik dari yang lain
5. Gemar memberikan kabar yang belum terbukti kebenarannya
6. Mengeluarkan pendapat tanpa ada rujukan yang bisa dipertanggung jawabkan
6. Kebiasaan asbun "Asal Bunyi"

ada lagi? mohon ditambah dan diperbaiki. Nashrun Minalloohu Wa Fathun Qoriib..Fastabiqul Khairat....

No comments:

Post a Comment

Supported